Samverkan med kommunal VFU

Behovet av utökad samverkan mellan akademi och kommun är stort. Därför har CKU-KI samverkan med Stockholm stad och Stor-Stockholm (tidigare KSL).

Syfte

  • Våra lärosäten är i behov av flera VFU-placeringar inom kommunal vår och omsorg oavsett driftform.
  • Kommunerna i sin tur upplever svårigheter att rekrytera kvalificerad arbetskraft och har behov av kompetensutveckling för befintlig personal.

Kontaktperson


Marie Bergström

mejla till Marie Bergström