Pedagogiskt stöd och coachning

CKU-KI erbjuder, utöver utbildningar i pedagogik och nätbaserade stöd, riktat pedagogiskt stöd och coachning på plats.

Syftet är att i den kliniska verksamheten stödja medarbetare i verksamhetens handledaruppdrag oavsett lärosäte.
Detta uppnås genom att skapa ökad förståelse för studentens lärande, ge redskap för utveckling av situationer för lärande samt synliggöra den befintliga lärmiljöns möjligheter.

Är din verksamhet intresserad av att få pedagogiskt stöd och coachning är du välkommen att höra av dig till:

Margaretha Forsberg Larm

Annika Sääf-Rothoff

(klicka på namnen för att skicka e-post)