Pedagogiskt Forum

Pedagogiskt forum är en mötesplats för yrkesverksamma och studenter vid Karolinska Institutet och i hälso- och sjukvården.
Från och med hösten 2018 har pedagogiskt forum två olika huvudinriktningar; lärande inom hälso- och sjukvården respektive författarmöten i pedagogisk anda . Syftet är i båda fallen att ge inspiration  och öppna nya tankebanor. Seminarierna hålls under lunchtid på olika platser.

Pedagogiskt Forum – lärande inom hälso- och sjukvården handlar om att skapa förutsättningar för lärande i VIL, och tar upp utmaningar och goda exempel samt forskning om lärande i VIL.

Program Pedagogiskt Forum – lärande inom hälso- och sjukvården höstterminen 2018 

Kontaktperson: Jenny Flygare

 

Pedagogiskt Forum – möten i pedagogisk anda är en plats där landets ledande konstnärer och samhällsdebattörer möter oss som arbetar, undervisar och studerar inom sjukvården.

Program hösten 2018 

Höstens seminarieprogram i pedagogisk anda av uppmärksammade författare bjuder på;

  • Lena Andersson
  • Gunnar D. Hansson
  • Theodor Kallifatides
  • Cilla Naumann
  • Daniel Sandström
  • Per Wästberg
  • Maciej Zaremba

Mer information om föreläsarna, plats och tid hittar ni i programmet nedan.

Program Pedagogiskt Forum – möten i pedagogisk anda
hösttermin 2018

Kontaktperson: Astrid Seeberger
mejla till Astrid Seeberger