Pedagogiskt Forum

Pedagogiskt forum är en mötesplats för yrkesverksamma och studenter vid Karolinska Institutet och i hälso- och sjukvården.
Från och med hösten 2018 har pedagogiskt forum två olika huvudinriktningar; lärande inom hälso- och sjukvården respektive författarmöten i pedagogisk anda . Syftet är i båda fallen att ge inspiration  och öppna nya tankebanor. Seminarierna hålls under lunchtid på olika platser.

Pedagogiskt Forum – lärande inom hälso- och sjukvården handlar om att skapa förutsättningar för lärande i VIL, och tar upp utmaningar och goda exempel samt forskning om lärande i VIL.

Uppehåll våren 2019

Kontaktperson: Jenny Flygare

 

Pedagogiskt Forum – möten i pedagogisk anda är en plats där landets ledande konstnärer och samhällsdebattörer möter oss som arbetar, undervisar och studerar inom sjukvården.

Program våren 2019

Vårens seminarieprogram i pedagogisk anda av uppmärksammade författare bjuder på;

  • Marie Göranzon & Ingela Josefson
  • Hannes Meidal & Maria Såthe
  • Kenneth Hermele & Svante Weyler
  • Cecilia Hansson
  • Cilla Naumann

Mer information om föreläsarna, plats och tid hittar ni i programmet nedan.

Program Pedagogiskt Forum – författarmöten i pedagogisk anda vårtermin 2019

Kontaktperson: Astrid Seeberger
mejla till Astrid Seeberger