Söka anslag och projekt

Den verksamhetsförlagda utbildningen kan successivt utvecklas tack vare kreativa lärare och handledare som med hjälp av projekt och forskning förbättrar lärandemiljön. CKU:s Lärarakademi ska vara ett stöd om man som lärare eller handledare vill utveckla en pedagogisk idé från tanke till ett projekt eller forskningsarbete.

Lärarakademins medlemmar erbjuds strategisk och strukturell rådgivning inför start av ett pedagogiskt projekt. Medlemmar har även möjlighet att erhålla webbaserad rådgivning för ansökan om anslag och projekt.

Rådgivning inför ansökan av ALF Pedagogik projektmedel

Om du vill diskutera projektidé eller har andra frågor kring ansökan av ALF Pedagogik projektmedel är du välkommen att kontakta Håkan Hult, Professor i medicinsk pedagogik på Linköpings universitet.

Håkan Hult

E-post: