Seminarier och workshops

CKU Lärarakademi anordnar varje termin seminarier och workshops för att främja och inspirera den pedagogiska och professionella utvecklingen för lärare inom VFU. Samtliga utbildningstillfällen är öppna för alla lärare och handledare.

För aktuella aktiviteter hänvisas till CKU kalender