Pedagogisk utveckling och forskning

Mål 2014: Ett akademiskt förhållningssätt bör genomsyra planering, genomförandet av utvärdering och vidareutveckling av lärandet i vårdens miljöer.

Exempel på aktiviteter:

  • Inspirationsseminarium för pedagogisk utveckling och forskning
  • Inför pedagogiska projektansökningar (t ex ALF) arrangeras workshops och forum för erfarenhetsutbyte
  • Seminarium med diskussion och inspiration för auskultation vid andra lärosäten nationellt eller internationellt
  • Stepping Stones: Kurs i 3 steg för pedagogisk utveckling inom olika områden
  • KLAR-priset (Kliniskt Lärande som Artikel)