Stepping Stone – kurser

Stepping stone-kurser passar bra för dig som vill läsa en enstaka kurs inom grundläggande högskolepedagogik eller vill läsa motsvarande fem veckors högskolepedagogik i din egen takt. Om du vill läsa fem veckors högskolepedagogik samma termin så passar det bättre att gå kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 7,5 hp

Stepping stone – kurser utgör korta utbildningar i tre steg; introduktion till området (kurstillfälle 1), eget arbete, skriftlig och muntlig redovisning (kurstillfälle 2), se Figur 1. De två kurstillfällena ges med flera veckors mellanrum för att skapa tid för eget arbete och reflektion. Deltagarna examineras vid sista kurstillfället.

Introduktion till handledning och lärande ges även som helt nätbaserad kurs utan fysiska träffar, detta gäller i nuläget INTE för övriga Stepping stone – kurser. Du som väljer nätbaserad kurs bör ha datorvana.

Figur 1. Struktur för en Stepping stone – kurs

Upplägget underlättar för kliniskt arbetande personer att kunna delta, då den schemalagda tiden endast är två halvdagar. En Stepping stone-kurs motsvarar sammantaget en veckas heltidsstudier. Utbudet av de Stepping stone-kurser som för närvarande ges varje termin visas i Figur 2, för mer information se text i punktform under figuren. Kurserna annonseras i CKU-kalender.

Den som önskar kan genomgå Stepping stone-kurser på ett sätt som gör att de motsvarar innehållet i CKU:s kurs Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK).

Deltagare med kandidatexamen som önskar tillgodoräkna sig HPK efter att slutfört fem Stepping stone-kurser måste söka HPK-kursen via antagning.se, för mer information se Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 7,5 hp

*Obligatorisk inledande kurs, ges som nätbaserad eller blended (traditionell ) kurs

Figur 2. Flöde för hur Stepping stone – kurser kan genomgås, se också texten i punktform nedan  

  • Innehållet i de olika Stepping stone-kurserna framgår i kursplanerna, se länkar längst ner på sidan.
  • Genomförd Stepping stone: Introduktion till handledning och lärande  är behörighetskrav för att få gå övriga Stepping stones.
  • Studentens lärande i VFU, Pedagogisk metod och Bedömning och återkoppling i VFU kan genomföras i valfri ordning.
  • Det finns för närvarande tre olika Stepping stone-kurser i pedagogisk metod: Interprofessionell utbildning (IPE), Peer learning respektive Casemetodik.
  • Den som genomgått den tidigare Stepping stone-kursen ”Återkoppling” kan tillgodoräkna den som ”Bedömning och återkoppling i VFU”
  • Behörighetskrav för att gå  Examination: Critical incident analysis (CIA) är att övriga kurser ska vara genomförda.
Kursplaner för Stepping stones