Stepping Stone – kurser

Stepping stone – kurser utgör korta utbildningar i tre steg; introduktion till området (kurstillfälle 1), eget arbete, skriftlig och muntlig redovisning (kurstillfälle 2), se Figur 1. De två kurstillfällena ges med flera veckors mellanrum för att skapa tid för eget arbete och reflektion. Deltagarna examineras vid sista kurstillfället.

Introduktion till handledning och lärande ges även som helt nätbaserad kurs utan fysiska träffar, detta gäller i nuläget INTE för övriga Stepping stone – kurser. Du som väljer nätbaserad kurs bör ha datorvana.

Figur 1. Struktur för en Stepping stone – kurs

Upplägget underlättar för kliniskt arbetande personer att kunna delta, då den schemalagda tiden endast är två halvdagar. En Stepping stone motsvarar sammantaget en veckas heltidsstudier. Stepping stones kan läsas som enstaka kurser, och kombineras så att de motsvarar innehållet i CKU:s kurs Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK), se Figur 2.

 

*Obligatorisk inledande kurs, ges som nätbaserad eller blended (traditionell ) kurs

Figur 2. Flöde för hur Stepping stone – kurser kan genomgås, se också texten i punktform nedan  

  • Innehållet i de olika Stepping stone-kurserna framgår i kursplanerna, se länkar längst ner på sidan.
  • Genomförd Introduktion till handledning och lärande är krav för att få gå övriga Stepping stones.
  • Studentens lärande, Pedagogisk metod och Bedömning i VFU kan genomföras i valfri ordning.
  • Det finns tre olika kurser i pedagogisk metod: Interprofessionell utbildning (IPE), Peer learning respektive Case-pedagogik.
  • Innan Examination: Critical incident analysis (CIA) måste alla övriga kurser vara genomförda.
  • Deltagare med kandidatexamen som genomgått fem Stepping stone-kurser, varav en i pedagogisk metod, kan söka tillgodoräknande för CKU-KIs kurs Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 högskolepoäng.
  • Den som genomgått den tidigare Stepping stone-kursen ”Återkoppling” kan tillgodoräkna den som ”Bedömning i VFU”

Det planerade utbudet av Stepping stones framgår i årshjulet (Peer learning är en ny kurs och ska läggas till), se Figur 3.  I vissa fall överlappar kurserna i årshjulet varandra i tiden. Det är lämpligt att ha avslutat en Stepping stone-kurs innan nästa påbörjas.
För närmare information om när kurserna går,  se CKU-kalender

Q1, Q2, Q3 och Q4= kvartal 1, 2, 3 respektive 4, Case= case-pedagogik, Intro Nät= nätbaserad Introduktion till handledning och lärande, Stud lär= Studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning, Bed i VFU= Bedömning och återkoppling i verksamhetsförlagd utbildning, Intro= Introduktion till handledning och lärande, Exam CIA= Examination: Critical incidence analysis, IPE= Interprofessionellt lärande och interprofessionell utbildning                                                                                    Figur 3. Fördelning av Stepping stones över året

Kursplaner för Stepping stones