Nätbaserat stöd för handledare: Introduktion till handledning

Syftet med denna introduktion är att underlätta för dig att planera och genomföra din handledning och undervisning så att den blir rättssäker och stödjer studentens lärande.

Utbildningen tar ca 1-2 timmar och är öppen för alla.

Introduktionen finns på http://cku-handledning.com.