Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 7,5 hp

Kursen i Högskolepedagogik för handledare och lärare (HPK), 7.5hp, ges över en termin. Kursen består av tio schemalagda dagar och egna, verksamhetsanknutna studier under resten av tiden, sammanlagt fem veckors heltidsstudier. Om du hellre vill läsa högskolepedagogik över längre tid finns möjlighet att gå  Stepping Stone-kurser.

Deltagare med kandidatexamen som önskar tillgodoräkna sig HPK efter att slutfört fem Stepping stone-kurser måste söka HPK-kursen via antagning.se, se nedan.

Kursen syftar till att stärka din pedagogiska kompetens samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/verksamhetsintegrerat lärande (VIL).

När du söker kursen anges Huddinge som kursort på grund av kursens institutionstillhörighet, KI Clintec i Huddinge. Du kommer att bli erbjuden en studieplats vid någon av nedanstående campus/sjukhus. Möjlighet finns att före kursstart samt vid enstaka kursdagar byta campus.

  • Södersjukhuset (SöS)
  • Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge (Huddinge)
  • Karolinska Universitetssjukhuset Solna (Solna)

 Kursdatum hösten 2019

SöS Huddinge Solna
9/9 5/9 17/9
 16/9  6/9 18/9
 14/10  17/9 1/10
 21/10  26/9 3/10
 7/11  11/10 15/10
 11/11  25/10 30/10
 25/11  14/11 13/11
 26/11  15/11 25/11
 2/12  18/11 26/11
 10/12  6/12 6/12
Av ovanstående tio schemalagda kursdagar ingår 2,5 dagar för enskilda schemalagda studier

Kursen har utformats av Centrum för Klinisk Utbildning vid KI och ges inom ramen för verksamheten. Ansökan till kursen görs på Antagning.se, sök på högskolepedagogik och välj ”Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng, Karolinska Institutet, Huddinge”.