Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 7,5 hp

Kursen syftar till att stärka din pedagogiska kompetens samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/verksamhetsintegrerat lärande (VIL).

När du söker kursen anges Huddinge som kursort på grund av kursens institutionstillhörighet, KI Clintec i Huddinge. Du kommer att bli erbjuden en studieplats vid någon av nedanstående campus/sjukhus. Möjlighet finns att före kursstart samt vid enstaka kursdagar byta campus.

  • Södersjukhuset (SöS)
  • Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge (Huddinge)
  • Karolinska Universitetssjukhuset Solna (Solna)

 Kursdatum våren 2019

SöS Huddinge Solna
31/1  24/1 14/1
1/2  25/1 15/1
12/2  15/2 29/1
13/2  22/2 30/1
8/3  7/3 13/2
21/3  5/4 7/3
22/3  25/4 21/3
12/4  26/4 4/4
9/5  29/4 24/4
13/5  16/5 7/5
Av ovanstående tio schemalagda kursdagar ingår 2,5 dagar för enskilda schemalagda studier

Kursdatum hösten 2018

Högskolepedagogik för lärare och handledare i VFU
HPK SO (SöS) HPK SV (Huddinge) HPK NO/NV (Solna)
19/9  6/9 10/9
20/9  7/9 11/9
3/10  14/9 25/9
4/10  27/9 26/9
17/10  12/10 8/10
18/10  26/10 23/10
31/10  15/11 6/11
14/11  16/11 20/11
15/11  19/11 21/11
22/11  7/12 6/12
Av tio schemalagda kursdagar ingår 2,5 dagar för enskilda schemalagda studier

Kursen har utformats av Centrum för Klinisk Utbildning vid KI och ges inom ramen för verksamheten. Ansökan till kursen görs på Antagning.se, sök på högskolepedagogik och välj ”Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng, Karolinska Institutet, Huddinge”.