Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 7,5 hp

Kursen syftar till att stärka din pedagogiska kompetens samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/verksamhetsintegrerat lärande (VIL).

När du söker kursen anges Huddinge som kursort på grund av kursens institutionstillhörighet, KI Clintec i Huddinge. Du kommer att bli erbjuden en studieplats vid någon av nedanstående studieorter/sjukvårdsområden och sjukhus. Möjlighet finns att före kursstart (HPK SO, SV, N0/NV) samt vid enstaka kursdagar byta studieort nedan.

  • Sydost – Södersjukhuset (HPK SO och HPK Distans)
  • Sydväst – Karolinska universitetssjukhuset Huddinge (HPK SV)
  • Nordost/Nordväst  – Karolinska Solna (HPK NO/NV)

Kursdatum hösten 2018

Högskolepedagogik för lärare och handledare i VFU
HPK SO (SöS) HPK SV (Huddinge) HPK NO/NV (Solna)
19/9  6/9 10/9
20/9  7/9 11/9
3/10  14/9 25/9
4/10  27/9 26/9
17/10  12/10 8/10
18/10  26/10 23/10
31/10  15/11 6/11
14/11  16/11 20/11
15/11  19/11 21/11
22/11  7/12 6/12
Av tio schemalagda kursdagar ingår 2,5 dagar för enskilda schemalagda studier

 

Kursdatum våren 2018

Högskolepedagogik för lärare och handledare i VFU
HPK SO HPK SV HPK NO/NV
7-8/2 Kursstart 15-16/1 22-23/1
7-8/3 16/2 14-15/2
22/3 23/2 8/3
5-6/4 9/3 22/3
12/4 11/4 5/4
19/4 26-27/4 19/4
26/4 alt 16/5 2/5 3/5
18/5  8/5
Av tio schemalagda kursdagar ingår 2,5 dagar för enskilda schemalagda studier

 

Kursen har utformats av Centrum för klinisk utbildning och ges inom ramen för verksamheten. Ansökan till kursen görs på Antagning.se, sök på högskolepedagogik och välj ”Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng, Karolinska Institutet, Huddinge”.