Fördjupning i högskolepedagogik

Målgrupp

Personer med pedagogiskt uppdrag inom verksamhetsintegrerat lärande och undervisning inom utbildningsprogram med medicinsk inriktning på högskolenivå.

Personer som behöver en fördjupning i högskolepedagogik för ökad kompetens inom området för möjlighet till pedagogiskt ledarskap och säkerställande av evidensbaserat pedagogiskt arbete inom såväl hälso-och sjukvård som högskola.

Behörighet/förkunskapskrav

Pedagogiskt uppdrag samt motsvarande 7,5 hp i högskolepedagogik

Upplägg

Kursen omfattar sju schemalagda heldagar utspridda under två terminer. Resterande dagar ägnas åt studieuppgifter samt examinationsuppgift.

 

För mer information kontakta Annika Sääf-Rothoff
e-post: annika.saaf-rothoff@ki.se