Fördjupning i högskolepedagogik

Målgrupp

Personer med pedagogiskt uppdrag inom verksamhetsintegrerat lärande och undervisning inom utbildningsprogram med medicinsk inriktning på högskolenivå.

Personer som behöver en fördjupning i högskolepedagogik för ökad kompetens inom området för möjlighet till pedagogiskt ledarskap och säkerställande av evidensbaserat pedagogiskt arbete inom såväl hälso-och sjukvård som högskola.

Omfattning och nivå

Kursen motsvarar 5 veckors heltidsstudier inom högskolepedagogik på avancerad nivå.

Behörighet/förkunskapskrav

Pedagogiskt uppdrag och pedagogisk kompetens motsvarande 7,5 hp i högskolepedagogik.
I första hand riktar sig kursen till personer med pedagogiskt uppdrag gentemot studenter från Karolinska Institutet men i mån av plats kan även andra personer antas.

Upplägg

Kursen består av sju schemalagda heldagar (utspridda under två terminer) och resterande dagar ägnas åt studieuppgifter samt examinationsuppgift.

Kursomgång ht18/vt19

Schemalagda kursdagar:

  • 17/10 -18
  • 14/11 -18
  • 5/12 -18
  • 10/1 -19
  • 13/2 -19
  • 20/3 -19
  • 21/3 -19

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Anmälan senast 27/9 via anmälningslänk.

Kontaktperson

För mer information kontakta Annika Sääf-Rothoff