Fördjupning i högskolepedagogik för lärare och yrkesverksamma med pedagogiskt uppdrag inom medicinska utbildningsprogram motsvarande 7,5 HP

 Målgrupp

Personer med pedagogiskt uppdrag inom verksamhetsintegrerat lärande och undervisning inom utbildningsprogram med medicinsk inriktning på högskolenivå.

Personer som behöver en fördjupning i högskolepedagogik för ökad kompetens inom området för möjlighet till pedagogiskt ledarskap och säkerställande av evidensbaserat pedagogiskt arbete inom såväl hälso-och sjukvård som högskola.

Omfattning och nivå

Kursen motsvarar 5 veckors heltidsstudier inom högskolepedagogik på avancerad nivå.

Behörighet/förkunskapskrav

Pedagogiskt uppdrag samt pedagogisk kompetens motsvarande 7,5 hp i högskolepedagogik.
I första hand riktar sig kursen till personer med pedagogiskt uppdrag gentemot studenter från Karolinska Institutet men i mån av plats kan även andra personer antas.

Upplägg

Kursen består av åtta schemalagda heldagar (utspridda under två terminer). Resterande 17 dagar ägnas åt studieuppgifter inför de schemalagda dagarna samt en examinationsuppgift.

Kursomgång ht19/vt20

Schemalagda obligatoriska kursdagar:

  • 17/10 -19
  • 13/11 -19
  • 5/12 – 19
  • 10/1 – 20
  • 13/2 – 20
  • 25/3 – 20
  • 26/3 – 20
  • 27/3 – 20

Plats: Campus Flemingsberg/Huddinge

Anmälan senast 20/9 via anmälningslänk.

Kontaktperson

För mer information kontakta Annika Sääf-Rothoff