CKU:s övergripande modell – Pedagogisk kompetensutveckling för lärare/handledare i verksamhetsförlagd utbildning

Bakgrund

Planen är baserad på behovet av pedagogisk kompetens inom klinisk verksamhet. Vår utgångspunkt är att alla medarbetare ska känna medägarskap i att ta hand om studenter på ett kompetent sätt. Vissa medarbetare ska ha ett större ansvar och behöver därför en högre kompetens.

Se modellen för pedagogisk kompetens kopplad till funktioner i VIL (klicka på den för större bild):

Alla medarbetare:

Många medarbetare:

Introduktion till pedagogik

Som en introduktion till pedagogik rekommenderas den första stepping stone-kursen ”Introduktion till handledning och lärande”, som motsvarar en veckas heltidsstudier. Läs mer om stepping stones nedan.

Stepping Stones

Stepping stone–kurser utgör korta utbildningar och har olika teman, varje stepping stone motsvarar en veckas heltidsstudier.

Tanken är att en lärare/handledare kan läsa en eller flera Stepping stones beroende på behov och kompetens.

Fem stycken stepping stones kan kombineras så att de motsvarar innehållet i CKU-KI:s kurs Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK).

Läs mer om CKU-KIs stepping stones.

Cirka 15 procent av medarbetarna (helst från olika professioner):

Några medarbetare med särskilt intresse för pedagogik:

Fördjupning i högskolepedagogik.

Påbyggnad för den som har läst HPK eller motsvarande, samt innehar ett pedagogiskt uppdrag.