CKU:s övergripande modell – Pedagogisk kompetensutveckling för lärare/handledare i verksamhetsförlagd utbildning

Bakgrund

Planen är baserad på behovet av pedagogisk kompetens inom klinisk verksamhet. Vår utgångspunkt är att alla medarbetare ska känna medägarskap i att ta hand om studenter på ett kompetent sätt. Vissa medarbetare ska ha ett större ansvar och behöver därför en högre kompetens.

Alla medarbetare:

– Stimulerande introduktionsföreläsning, 2-3 timmar: ”Pedagogik – var, när, hur och varför?”

– Enskilt arbete i form av att genomföra  ”Nätbaserat stöd för handledare: Introduktion till handledning

Många medarbetare:

Introduktion till pedagogik

En kortkurs där man under två seminarier ger en introduktion till lärande och ämnet pedagogik. Kursen är bra som bas och obligatorisk för att kunna gå övriga ”Stepping Stone”-kurser.

Stepping Stones

En så kallad ”Stepping stone” är en kortkurs som består av två seminarier med tid emellan för eget arbete som examineras. Varje kurs har en kursplan och genomgången kurs ger motsvarande 1,5 hp. Tanken är att en lärare/handledare kan välja en/flera Stepping stones beroende på behov och kompetens och där Introduktion till handledning och lärande är en obligatorisk första kurs.

Teman för Stepping Stones

  • Handledning
  • Interprofessionell utbildning
  • Critical Friends
  • Återkoppling
  • Bedömning och examination
  • Pedagogiska processer i vården

Cirka 15 procent av medarbetarna (helst från olika professioner):

– Fristående kurs på 7,5 hp: ”Högskolepedagogik för lärare/handledare i verksamhetsförlagd utbildning” (HPK)

– Ett annat sätt att erhålla motsvarande kompetens som HPK ger är att genomföra 4 Stepping Stones samt ett integrerande pedagogiskt arbete, som examination, motsvarande 1,5 hp

Några medarbetare med särskilt intresse för pedagogik:

HPK II – Pedagogiskt projekt.

 

Påbyggnad för den som har HPK eller motsvarande. Projektarbetet är ett utvecklings eller forskningsarbete motsvarande 7,5 hp

Tänkbara inriktningar:

  • Pedagogiska processer i vården
  • Pedagogiskt arbete för studenter