Pedagogisk fortbildning av lärare och handledare/kursutbud

Målsättning fram till 2014: Handledare och lärare har relevant pedagogisk kompetens och handlingsberedskap samt förutsättningar att stödja studenternas lärande i klinisk utbildning.

Exempel på aktiviteter:

  • CKU driver sedan VT 2009 högskolepedagogiska kurser om 7,5 hp. Lokala kursledningsteam i alla tre enheter, minst 90 personer per år examineras. Antagning höst och vår via www.antagning.se.
  • ”Stepping stones” (kursmoduler som kan byggas ihop till en pedagogisk utbildning) samt seminarier och workshops inom pedagogik erbjuds i alla enheter

För aktuella aktiviteter hänvisas till CKU kalender