Pedagogisk fortbildning/kursutbud

CKU-KIs pedagogiska kompetensutveckling genomförs på olika nivåer i enlighet med pedagogiska kompetensmodellen, för personer i samtliga vårdprofessioner med uppdrag inom VIL

Nätbaserat handledarstöd

Introduktion till handledning och lärande i VFU, en kortare webbutbildning utan examination.

Stepping stone-kurser

Kurser som motsvarar 1 veckas heltidsstudier vardera.
2 schemalagda halva kursdagar med eget verksamhetsanknutet arbete emellan samt avslutande examination.

Högskolepedagogik (HPK) 

Fristående kurs 7,5 hp.
För lärare och handledare i VFU/VIL.
10 schemalagda kursdagar med eget verksamhetsanknutet arbete emellan samt avslutande examination.

Fördjupning i högskolepedagogik

Kurs som motsvarar 5 veckors heltidsstudier.
För lärare och yrkesverksamma med pedagogiskt uppdrag inom medicinska utbildningsprogram.
8 schemalagda kursdagar med eget verksamhetsanknutet arbete emellan samt avslutande examination.