CKU-KI:s verksamhet

Från och med den 1 januari  2019 ingår CKU-KIs verksamhet i den nya medicinpedagogiska enheten för Undervisning och Lärande (UoL) vid Karolinska Institutet.

En ny UoL-webb är under uppbyggnad. Tills den är klar finns information om pedagogik i verksamhetsintegrerat lärande som tidigare på http://www.cku-sthlm. 

CKU-KI stödjer pedagogik i verksamhetsintegrerat lärande, bland annat genom att erbjuda pedagogisk kompetensutveckling och nätbaserade stöd/verktyg.

CKU-KI arbetar på uppdrag av styrelsen för utbildning vid KI. CKU-KI samarbetar med representanter från länets lärosäten och KI:s utbildningsprogram, privata vårdgivare och kommuner, sjukhusledningar, verksamhetschefer med flera.

Vision

Hög kompetens för dagens krav och handlingsberedskap för morgondagens utmaningar – hälso- och sjukvård i samverkan med universitet och högskola

Strategier

  • att arbeta verksamhets- och professionsöverbryggande
  • att använda hälso- och sjukvårdens samt högskolans samlade resurser i syfte att utveckla den kliniska utbildningen  (VIL/ VFU)
  • att systematiskt använda ett utforskande, utvecklande och uppföljande arbetssätt
  • att med expertens hjälp utveckla novisen och genom att stödja novisen utveckla experten
  • att hos studenter och handledare verka för delaktighet och medägarskap i den kliniska utbildningen och därigenom bidra till en förbättrad hälso- och sjukvård
  • att identifiera, synliggöra och sprida goda exempel som stimulerar lärande i kliniska miljöer

Pedagogisk grundidé

  • att göra, utvärdera och reflektera erfarenheterna
  • att formulera abstrakta begrepp och generaliseringar för att förstå
  • att testa den utvecklade kompetensen i nya situationer
  • att lära tillsammans över professionsgränserna

Den kliniska utbildningens lärandemål är utformade enligt Kolbs lärandecykel och SOLO-taxonomin.