Nominera till CKU:s KLOK-pris 2014

KLOK – Kliniskt Lärande genom Organisations- och Kompetensutveckling.
Gott ledarskap och välorganiserad vård med lärande i fokus är en grundförutsättning för högkvalitativ verksamhetsförlagd utbildning.

Priset delas ut av Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) till en vårdenhet (t ex vårdcentral, kliniskt laboratorium, hemsjukvård eller enhet på sjukhus) inom Stockholms län (SLL, privat med vårdavtal eller kommunal) som bedöms ha gjort berömvärda insatser som stödjer grundutbildningen inom ett eller flera av följande områden:

  • Interprofessionell utbildning
  • Pedagogisk fortbildning av lärare
  • Pedagogisk utveckling och forskning
  • Kvalitet och hantering av kliniska utbildningsplatser inom enheten

Syfte med CKU:s KLOK-pris:

Att lyfta goda exempel på enheter där man med ett gott ledarskap och en välorganiserad vård med lärande i fokus främjar verksamhetsförlagd utbildning (VFU) av hög kvalitet.

Priset utgörs av:

Prissumma om 50 000 kr för utvecklande/stimulerande aktivitet/evenemang för medarbetarna på enheten.

Öppen nominering med motivering ska ha inkommit senast måndag 2014-02-15.

OBS! En enhet kan nominera sig själv. Priset kommer att delas ut på KI:s Utbildningskongress 2014-03-27 där vinnande enhet presenteras.

Nomineringen ska innehålla:

  • Motivering på max två A4-sidor som beskriver hur ledarskapet, organisationen och lärandet resulterar i hög utbildningskvalité på enheten
  • Kontaktperson på enheten samt nominerande person (telefonnummer samt e-post)

Nomineringen skickas via e-post till Eva Johansson