Kontakt

Vill du kontakta CKU-KI?

Besök- och postadress

Centrum för klinisk utbildning (CKU-KI) Karolinska Institutet
Novum, Hälsovägen 7, plan5
141 57 Huddinge

telefon 08-585 839 79
e-post cku@ki.se

Föreståndare, Jenny Flygare

Ansvarig för Stepping stone-kurser

Telefon: 08-524 837 43

E-post: jenny.flygare@ki.se
Margaretha Forsberg Larm
Ansvarig för HPK (7,5 hp)
Tel arbete: 08-616 15 85
Mobiltel: 070-271 38 85
E-post: margaretha.forsberg.larm@ki.se