Konferens med fokus på kommunal VFU 2014

Den 7 november 2014 hölls den första formella Samverkanskonferensen om samverkan mellan kommuner och akademi, med fokus på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom kommunal vård och omsorg.

Utöver presentationer av goda exempel på samverkan så hölls även gruppdiskussioner för att diskutera förutsättningar för införande av ett länsövergripande VFU-avtal, enligt förslag från CKU och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL).

Program
Samverkanskonferens mellan kommuner och akademi med fokus på kommunal VFU

Presentationer

För sammanfattning av dagens gruppdiskussioner om förutsättningar för det länsövergripande VFU-avtalet, se