KLOK-priset

KLOK står för Kliniskt Lärande genom Organisations- och Kompetensutveckling.
Gott ledarskap och välorganiserad vård med lärande i fokus är en grundförutsättning för högkvalitativ verksamhetsförlagd utbildning.

Priset tilldelas en vårdenhet (t ex vårdcentral, kliniskt laboratorium, hemsjukvård eller enhet på sjukhus) inom Stockholms län (SLL, privat med vårdavtal eller kommunal) som bedöms ha gjort berömvärda insatser som stödjer grundutbildningen vid KI inom ett eller flera av följande områden:

  • Interprofessionell utbildning
  • Pedagogisk fortbildning av lärare
  • Pedagogisk utveckling och forskning
  • Kvalitet och hantering av kliniska utbildningsplatser inom enheten

Priset

Priset utgörs av 50 000 kr som ska användas för en utvecklande/stimulerande aktivitet/evenemang för medarbetarna på enheten samt en unik glasskulptur som varje år tas fram av Rikssglasskolan i Orrefors.

Syfte

Att lyfta goda exempel på enheter där man med ett gott ledarskap och en välorganiserad vård med lärande i fokus främjar verksamhetsförlagd utbildning (VFU) av hög kvalitet för KI:s utbildningsprogram.

Nominering

För KLOK-priset 2019 ska nominering med motivering inkommit senast den 2019-05-15, se KLOK-priset utlysning 2019

En klinisk enhet kan nominera sig själv till priset. Nomineringen bör omfatta ca 1 A4-sida och ska beskriva hur ledarskapet, organisationen och lärandet resulterar i hög utbildningskvalité på enheten.

Av nomineringen måste framgå vem som är kontaktperson på enheten samt vem som är nominerande person (e-postadress samt tel-nr för båda).

Inkomna nomineringar bedöms av en jury.

KLOK-priset delas ut i samband med Karolinska Institutets lärardag.

Nomineringen skickas via e-post till cku@ki.se