KLOK-priset 2018

Årets mottagare av KLOK-priset är Egen regi i Enskede Årsta Vantörs stadsdelsförvaltning.

Priset delades ut av Annika Östman Wernerson, dekan för utbildning, på KIs lärardag 3 oktober 2018.

Motivering

”Egen regi i Enskede -Årsta- Vantörs stadsdelsförvaltning har på ett föredömligt sätt under flera år arbetat med att utveckla verksamheten för att ge studenterna en god lärmiljö. Man har satsat på personalens pedagogiska kompetensutveckling, implementerat peer learning för samtliga verksamheter, utvecklat studentmottagande i ledningssystemet, utvärderat verksamheten för att få underlag för kontinuerlig förbättring, startat ett forskningssamarbete med KI samt stimulerat flera andra stadsdelsförvaltningar till att utveckla bra studerandemiljöer.”

KLOK-priset 2018, skapat av Riksglasskolan i Orrefors.