KLOK-priset 2017

Årets mottagare av KLOK priset är Akademisk ambulans i Stockholm, priset mottogs av Tomas Nilsson, AKA på AISAB (Ambulanssjukvården i Storstockholm AB- anknuten KI)

Motivering löd: Akademisk ambulans i Stockholm har på ett föredömligt sätt lyckats organisera och implementera ambulanssjukvård som en VFU-arena för studenter som på ett spännande och utmanande sätt får integrera teori och praktik samt träna och utveckla sina kliniska färdigheter

KLOK priser 2017

Hedersomnämnade

I år delades även ett hedersomnämnande ut, det gick till: Egen regi i Enskede Årsta Vantörs stadsdelsförvaltning. Priset mottogs av Åsa Olsson, AKA och Leif Kananen, avdelningschef

Motiveringen till hedersomnämnandet 2017Egen regi i Enskede Årsta Vantörs stadsdelsförvaltning har målmedvetet under flera år arbetat med att utveckla verksamheten för att ge studenterna en god VFU-miljö. Arbete har bland annat inneburit att man bildat en akademisk nod med Äldreförvaltningen, anställt en kommunal klinisk adjunkt (AKA), satsat på personalens pedagogiska kompetensutveckling samt utvecklat och fördjupat samarbetet med Karolinska Institutet

Även ett hedersomnämnande innebär en fin glasskulptur.