KLOK-priset 2013

KLOK-pris-vinnare-2013-dekanus
KLOK-priset 2013 överlämnades av Jan-Olov Höög, dekanus för utbildning, KI, ordförande i CKU styrgrupp

KLOK-priset 2013 tilldelas
Verksamhetsområde Anestesi- och intensivvård, Kirurgi- och urologi för OpLeanAN, Interprofessionell undervisningsmodell på anestesi, operation och IVA
Danderyds Sjukhus AB

KLOK-pris-vinnare-2013

Vinnare av KLOK-priset 2013. På bilden syns Barbro Nilvér, Emma Öbrink, Anna Björnsdotter, Marie Bergström, Carina Wallingstam. Ej med på bild: Eva Barkestad

Motivering från juryn

KLOK-pris-2013

KLOK-priset 2013

KLOK-priset (KLOK står för KLinisk Organisations- och Kompetensutveckling) är till för att lyfta fram goda exempel inom klinisk utbildning i Stockholms län.

Priset utgörs av en prissumma om 50 000 kr avsedd att användas för fortsatt utveckling av utbildningsuppdraget, ett diplom samt en glasskulptur unikt utformad för varje år. Glasskulpturen tillverkas vid Riksglasskolan i Orrefors.

Totalt inkom i år 8 nomineringar. Dessa har bedömts av en bedömargrupp ledd av Håkan Hult, professor i medicinsk pedagogik.

I bedömargruppen har därutöver ingått Maria Englund, personaldirektör vid Stockholms Läns Landsting, Jan-Åke Lindgren, rektor vid Sophiahemmet Högskola,

Sari Ponzer, professor och fd dekanus för utbildning, Karolinska Institutet, samt Matilda Liljedahl, läkarstudent.

Motiveringen för vinnarbidraget lyder:

” Ett systematiskt och väl förankrat arbete där flera kliniker samarbetar. En hållbar modell har utvecklats för studenternas professionella såväl som interprofessionella lärande inför, under och efter operation.”

Årets KLOK-pris delades ut den 24 april på Inspirationsdagen Utbildning i Vårdens Vardag, anordnad av SLL Personal och Utbildning, tillsammans med CKU.