KLOK-priset 2012

CKU:s KLOK-pris 2012 tilldelades Klinisk utbildningsmottagning (KUM) vid akutmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Pristagare 2012_03_27_8462 webb

Marie Backman, Anne Ericson och Eva Lizén från KUM, akutmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset. På bilden syns även Jan-Olov Höög, dekanus för utbildning, KI, ordförande i CKU styrgrupp

Motivering från juryn:

KLOK-pris grodden webb ny

Den kliniska utbildningsmottagningen har allt sedan starten 1999 skattats mycket högt av sjuksköterske-, läkar- och sjukgymnaststudenter. Verksamheten har ständigt utvecklats för att ge studenterna så goda förutsättningar som möjligt för såväl teamträning som att självständigt få handlägga patienter på akutmottagningen. Den kliniska utbildningsmottagningen har stimulerat och inspirerat till att starta liknande verksamheter vid andra sjukhus

CKU:s KLOK-pris, där KLOK står för Kliniskt Lärande genom Organisationa- och Kompetensutveckling. utgör av ett diplom, en glasskulptur från Orrefors Riksglasskola samt 50 000 kr avsedda att användas i första hand för fortsatt utveckling av utbildningsuppdraget. Priset delades ut på Karolinska Institutets Utbildningskongress den 27 mars.