KLOK-priset 2011

CKU:s KLOK-pris 2011 tilldelades Infektionskliniken I52 vid Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

KLOK-priset 2011 - Kopia

Foto: Emelie Nordstrand Lindgren

Katri Manninen, sjuksköterska och klinisk adjunkt, chefsjuksköterska Birgitta Glantz, chefsjuksköterska Ingrid Andersson, områdeschef slutenvård/omvårdnad Ros-Mari Liif, sjuksköterska/handledare Jessica Stenberg och Sture Norman, undersköterska/handledare.

Motivering från juryn:

Tradet  pris 2011 IMG_0315

KLIOK-priset 2011

Infektionsklinikens ledning har under lång tid haft en mycket tydlig strategi för utveckling av utbildningen. Antalet studenter har fördubblats under senare år, en mycket uppskattad studentenhet inrättades 2005 och studenterna arbetar i lag där patienten är utgångspunkten för studenternas lärande.

Områdeschef Ros-Mari Liif och klinisk adjunkt Katri Manninen, Infektionskliniken (I52), hade inkommit med nomineringen.

CKU:s KLOK-pris, där KLOK står för Kliniskt Lärande genom Organisations- och Kompetensutveckling, utgörs av ett diplom, en glasskulptur från Orrefors Riksglasskola samt 50 000 kr avsedda att användas i första hand för fortsatt utveckling av utbildningsuppdraget. Prisutdelning skedde i samband med Karolinska Institutets Utbildningskongress den 22 mars 2011.

Å CKU:s vägnar riktas de varmaste gratulationer till verksamhetschef Elda Sparrelid samt Ros-Mari Liif, Katri Manninen och övriga medarbetare på I52!