KLOK-priset

KLOK står för Kliniskt Lärande genom Organisations- och Kompetensutveckling
Gott ledarskap och välorganiserad vård med lärande i fokus är en grundförutsättning för högkvalitativ verksamhetsförlagd utbildning

Priset tilldelas en vårdenhet (t ex vårdcentral, kliniskt laboratorium, hemsjukvård eller enhet på sjukhus) inom Stockholms län (SLL, privat med vårdavtal eller kommunal) som bedöms ha gjort berömvärda insatser som stödjer grundutbildningen vid KI inom ett eller flera av följande områden:

  • Interprofessionell utbildning
  • Pedagogisk fortbildning av lärare
  • Pedagogisk utveckling och forskning
  • Kvalitet och hantering av kliniska utbildningsplatser inom enheten

Syfte

Att lyfta goda exempel på enheter där man med ett gott ledarskap och en välorganiserad vård med lärande i fokus främjar verksamhetsförlagd utbildning (VFU) av hög kvalitet för KI:s utbildningsprogram

Nominering

En klinisk enhet kan nominera sig själv till priset. Nomineringen bör omfatta ca 1 A4-sida och ska beskriva hur ledarskapet, organisationen och lärandet resulterar i hög utbildningskvalité på enheten för KI:s utbildningsprogram.

Av nomineringen måste framgå vem som är kontaktperson på enheten samt vem som är nominerande person (e-postadress samt tel-nr för båda).

Inkomna nomineringar bedöms av en jury utsedd av CKU:s ledningsgrupp.

KLOK-priset delas ut i samband med Karolinska Institutets utbildningskongress eller vid lärardagen.

För mer information läs här: Nominera till KLOK-priset 2018

Nomineringen skickas via e-post till cku@ki.se

Priset

Priset utgörs av 50 000 kr som ska användas för en utvecklande/stimulerande aktivitet/evenemang för medarbetarna på enheten samt en unik glasskulptur som varje år tas fram av Rikssglasskolan i Orrefors.