CKU-KIs KLOK-pris

KLOK står för Kliniskt Lärande genom Organisations- och Kompetensutveckling.
Läs mer om priset och tidigare pristagare på undersidorna!