KLAR-priset

Pris för en pedagogisk artikel inom klinisk utbildning (Kliniskt Lärande som Artikel).

Pedagogisk forskning främjar hög kvalitet i den verksamhetsförlagda utbildningen och i vården. Genom att publicera forskningsresultat kan kunskap och erfarenheter spridas och tillämpas i olika kliniska sammanhang.

CKU har instiftat KLAR-priset för att synliggöra forskningsresultat med fokus på pedagogik i verksamhetsförlagd utbildning, och för att stimulera till pedagogisk forskning i kliniskt sammanhang.

Priset tilldelas den som är kliniskt verksam på vårdenhet inom Stockholms län*, och som under de tre senaste åren publicerat en vetenskaplig artikel som bedöms som värdefull för den verksamhetsförlagda grundutbildningen inom ett eller flera av följande områden:

  • Interprofessionell utbildning
  • Pedagogisk fortbildning av lärare/handledare
  • Pedagogisk utveckling och forskning

Nominering

En författare kan nominera sig själv till priset eller bli nominerad av annan person. Nomineringen bör omfatta max en A4-sida, och ska beskriva

  • syftet med artikeln
  • hur idén till den beskrivna forskningen uppstod
  • om resultaten tillämpas/är tänkta att implementeras i den kliniska verksamheten

Artikeln i sin helhet ska bifogas som separat fil. Det ska framgå vem som är kontaktperson och vem som är nominerande person (e-postadress samt tele-nr för båda).

Senaste dag för nominering av KLAR-priset 2014 är 2 april. Inkomna nomineringar bedöms av en jury utsedd av CKU:s ledningsgrupp.

KLAR-priset delas ut i samband med CKU:s Lärarakademis medlemsträff.

Priset

Priset utgörs av finansiellt stöd för deltagande i pedagogisk konferens samt en minnesgåva.

Nomineringar skickas till

* t ex vårdcentral, kliniskt laboratorium, hemsjukvård eller enhet på sjukhus inom SLL, privat verksamhet med vårdavtal eller kommunal verksamhet