Sophiahemmets högskolas interprofessionella lärandemål

Sophiahemmet Högskola_ny

Sophiahemmets högskolas interprofessionella lärandemål som finns med i kursplanerna

IPE mål Nivå 1

Kunna identifiera och beskriva kompetensen hos de professioner som det kommande yrket samverkar med.

IPE mål Nivå 2

Visa förmåga att samverka med andra professioner för att uppnå förbättrad hälsa, samt effektivare vård och rehabilitering.

IPE mål Nivå 3

Visa kunskap om, och förståelse för, olika vårdprofessioners kompetenser och ansvarsområden. För att därigenom kunna medverka till ett välfungerande interprofessionellt teamarbete.

Sophiahemmets högskola 2013