Röda korsets högskolas interprofessionella lärandemål

Utskrift

Lärandemålen gäller för 2013

Termin 2

Studenten skall kunna reflektera över vilka andra professioner som samverkar kring patienten.

Aktivitet: Interprofessionell lärandeaktivitet som Skuggning av annan profession.

Termin 5

Studenten skall kunna samverka med andra professioner för att patienten skall uppnå förbättrad hälsa, säker vård och rehabilitering.

Aktivitet: Interprofessionella lärandeaktiviteter som caseseminarier, hembesök eller mottagningsbesök inom primärvårdsplacering.

Termin 6

Studenten skall självständigt kunna planera och organisera omvårdnaden för patienter i samverkan med andra aktörer i interprofessionella team.

Aktivitet: Obligatorisk placering vid KUA alternativt KUM under två veckor.