KIs handlingsplan för interprofessionellt lärande

KIs handlingsplan för interprofessionellt lärande inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2018-2022 beslutades av Styrelsen för utbildning 2018-06-20.

Handlingsplanen för IPL