Karolinska Institutets interprofessionella lärandemål

header_logo

Enligt beslut från styrelsen för utbildning, protokoll 2011:11 sammanträde 2011-11-24.

Följande tre övergripande IPE lärandemål ska ingå i KIs samtliga utbildningsprogram;

Nivå 1

Studenten ska kunna identifiera och beskriva kompetensen hos de professioner som man i den framtida verksamheten kommer att samverka med.

Nivå 2

Studenten skall kunna samverka med andra professioner för att uppnå förbättrad hälsa samt effektivare vård och rehabilitering.

Nivå 3

Studenten skall kunna analysera och reflektera kring hur samverkan mellan olika professioner bidrar till ökad säkerhet och förbättrad hälsa.

Följande två lärandemål som utgår från Nivå 3 ska anges i kurs/moment där KUA/KUM placering ingår.

Studenten skall tillsammans med teamet utifrån ett etiskt förhållningssätt kunna analysera och tillgodose patientens behov samt utvärdera patientens behandling, omvårdnad och rehabilitering.

Studenten skall kunna reflektera kring egen och andra professioners kompetens för ökad patientsäkerhet samt visa förmåga att kommunicera och samverka med patienter, närstående och andra professioner.