Lärandemål och styrdokument

Här finner du Interprofessionella lärandemål för samtliga program inom Karolinska Institutet och de enskilda högskolorna.
Här finns även länkar till styrdokument för Interprofessionell utbildning.