Lärandemål och styrdokument

Här finner du Interprofessionella lärandemål för samtliga program inom Karolinska Institutet och de enskilda högskolorna.
Här finns även länkar till styrdokument för Interprofessionell utbildning.

SLL, KI, SHH, RKH, ESH