Lärandemål och styrdokument

Här finner du programgemensamma lärandemål samt styrdokument relevanta för IPE/IPL på KI.