Länkar till nätverk och organisationer

Svenska nätverket för interprofessionellt lärande och praktik

SViPnet

NIPNET

Är ett nordiskt lärande nätverk med mål att utveckla interprofessionell samverkan inom utbildning, hälso-sjukvård och forskning.
NIPNET: Nordic Interprofessional Network

CAIPE

En medlemsorganisation baserad i UK  som arbetar med utveckling av IPE. Här hittar man information och råd kring IPE, även definitionen finns här.
CAIPE: Centre For The Advancement of Interprofessional Education

ATBH

En världsomfattande organisationen med ansvar för att främja konferensen ”All Together Better Health” samt utveckla interprofessionella nätverk.
ATBH: All Together Better Health (ATBH)

AMEE

En världsorganisation med mål att stödja kommunikation och information mellan lärare, utbildare och studenter inom hälso- sjukvård. Tidningen ”Medical Teacher” är den officiella publikationen tilsammans med AMEE education guides.
AMEE: International Association for Medical Education in Europe