Länkar till internationella nätverk och organisationer

AMEE

En världsorganisation med mål att stödja kommunikation och information mellan lärare, utbildare och studenter inom hälso- sjukvård. Tidningen ”Medical Teacher” är den officiella publikationen tilsammans med AMEE education guides.

ATBH

En världsomfattande organisationen med ansvar för att främja konferensen ”All Together Better Health” samt utveckla interprofessionella nätverk.

CAIPE

En medlemsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av IPE. Man samverkar med liknande organisationer i världen och har ett nära samarbete med tidningen ”The Journal of Interprofessional Care”. Här hittar man information och råd kring IPE.

EIPEN

Strävar mot att utveckla och vidmakthålla ett nätverk inom EU med mål att dela med sig av och utveckla interprofessionell utbildning, metoder och material för att förbättra hälso- sjukvården.

NIPNET:

Är ett nordiskt lärande nätverk med mål att utveckla interprofessionell samverkan inom utbildning, hälso-sjukvård och forskning.