IPE Promotorer inom utbildningsprogram

Interprofessionella promotorer

KIs IPE-promotorer och IPE-ansvariga inom de enskilda högskolorna medverkar i arbetet med att tydliggöra institutionernas utbildningsuppdrag. Lärare och handledare kan kontakta KIs promotorer och IPE-ansvariga för att få och ge förslag till förbättringar eller diskutera innehållet i den verksamhetsförlagda grundutbildningen. För kontakt med promotor ta kontakt med respektive program på KI.