IPE-nätverk i Stockholms län

Interprofessionellt länsövergripande nätverk

Interprofessionell utbildning (IPE) och interprofessionellt lärande (IPL) är inte bara en vision – det är framtiden.

CKU bygger ett länsövergripande IPE nätverk i vilka lärare och handledare från olika professioner planeras ingå. Syftet är att sprida erfarenheter, kunskaper och inspirera till utveckling av interprofessionell utbildning inom verksamhetsförlagd grundutbildning.

Välkommen till vårt gemensamma interprofessionella diskussionsforum!

Här finns en interaktiv nätverksplattform för CKUs nätverksmedlemmar. Här kan du registrera dig, utbyta erfarenheter, ställa frågor, få information och delge andra medlemmar aktuella händelser i länet.

Bild pa natverksikon II