Länkar

Genom länkarna nedan finner ni uppgifter om hur kommunikation mellan vårdgivare och mellan patient och vårdgivare kan förbättras och kvalitetssäkras.

Socialstyrelsen rekommenderar SBAR: Situation, Bakgrund, Aktuellt, Rekommendation

Sveriges kommuner och landstings publikationer

Råd för bättre kommunikation mellan patient och vårdpersonal (sök vidare på nr: 5236)

Patientsäkerhetslagen