Interprofessionell kompetens

Interprofessionell kompetens innebär att studenter tillägnar sig förmågan att samverka med andra professioner, att ha kunskap om, förståelse för och respekt för andra professioners funktion, roller och etiska värderingar.

Studenter från olika professioner som lär tillsammans motverkar fördomar kring andra professioner och kulturer och underlättar framtida effektivt teamarbete och samarbete (Wilhelmsson, 2011).