Interprofessionell utbildning

Studenter som utbildas inom hälso- och sjukvården behöver få ökad insikt om betydelsen av att använda metoder som förbättrar och kvalitetssäkrar patientens vård och rehabilitering.

För att uppnå hög patientsäkerhet behöver alla medarbetare ha kunskaper om hur effektivt teamarbete och kommunikationsteknik kan förbättra kvalitet och säkerhet. Det kan bidra till högre samverkan i vårdkedjor och mellan professioner (WHO 2010).