Förslag på IPE aktiviteter att genomföra under Verksamhets Integrerat Lärande

Interprofessionella lärandeaktiviteter

Instruktioner för interprofessionella lärandeaktiviteter har utvecklats av CKU-medarbetare och är förslag som kan genomföras med studenter och handledare från två eller flera professioner.

CKUs förslag på interprofessionella lärandeaktiviteter är licensierade under en Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. För mer information om creative commons licenser se http://www.creativecommons.se/om-cc/licenserna/.Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Lärandeaktiviter

Bilaga för genomförande av aktiviteter