Förslag på IPE aktiviteter att genomföra under Verksamhets Integrerat Lärande

Interprofessionella lärandeaktiviteter

Instruktioner för interprofessionella lärandeaktiviteter har utvecklats av CKU-medarbetare och är förslag som kan genomföras med studenter och handledare från två eller flera professioner.

Här finns även dokument om formativ bedömning och återkoppling samt intyg över godkända interprofessionella lärandemoment.

CKUs förslag på interprofessionella lärandeaktiviteter är licensierade under en Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. För mer information om creative commons licenser se http://www.creativecommons.se/om-cc/licenserna/.

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.Lärandeaktiviter

Bilagor för genomförande av aktiviteter

Förslag på bedömning och intyg

SLL, KI, SHH, RKH, ESH