Interprofessionell samträning i team

Samträning i interprofessionella team, samtal och munvård vid Södersjukhuset

Startade på Södersjukhusets Kliniska Träningscenter (KTC), 2004.

Samtal

Målgrupp

Sjuksköterske- och tandhygieniststudenter samtalar interprofessionellt med standardiserade patienter (”SP”) i autentiska somatiska vårdsituationer.

Syftet

Studenterna ska träna samtalsmetodik och få förståelse för varandras professioner.

Genomförande

Samtalen videoinspelas, reflekteras och analyseras i interprofessionella studentgrupper.

Kontakt

Monica Östberg

E-post:

Munvård

Målgrupp

Tandhygienist- och sjuksköterskestudenter utbyter erfarenheter och kunskaper om munvård i interprofessionella Workshop. Syftet med Workshopen är att studenterna ska fördjupa sina kunskaper i munvård och stärka den egna professionen

Syftet

Att studenterna via Workshopen ska fördjupa sina kunskaper i munvård och stärka den egna professionen

Genomförande

Studenterna diskuterar och reflekterar via Workshopen kring kliniska patientsituationer kopplat till munvård.

Kontakt

A-C Johansson

E-post:

Framgångsfaktorer, samtal och munvård

  • Att studenter och lärare möts interprofessionellt.
  • Att en kontakt mellan professionerna och programmen har etablerats, vilket underlättar samarbetet.
  • Att implementering av kunskaper i munvård och IPE har påbörjats genom studentaktiviteten.

Abstractpresentationer

Söder B, Östberg M, Johansson A-C, Johansson B, Forsberg -Larm M. KI.s utbildningskongress, 2005.

Östberg M, Johansson A-C. Konferens – kliniska adjunkter, Samverkan, forskningsanknytning och klinisk träning, 24-25 Maj, Uppsala, 2005.

Söder B, Forsberg-Larm M, Johansson A-C, Östberg M. KI och Södersjukhuset. Konferens i Örebro för tandhygienister. April, 2005.

Östberg M. Johansson A-C. Södersjukhusets utbildningsdag 20 oktober, 2005.

Monica Östberg, Margaretha Forsberg Larm, Ann-Christin Johansson, Birgitta Söder. NIPNET i Danmark, 2006.

Ann-Christin Johansson, Monica Östberg, Birgitta Söder, Margaretha Forsberg Larm. Konferens för tandhygienister i Toronto, Canada, 2007.

Ann-Christin Johansson, Monica Östberg, Birgitta Söder och Margaretha Forsberg Larm. Konferens för tandhygienister ACTA i Amsterdam, Holland, April, 2008.

Östberg, Monica; Forsberg Larm, Margaretha; Johansson, Ann-Christin*; Söder, Birgitta. All Together Better Health IV Conference, 2-5 June, – Stockholm and Linköping, Sweden, 2008.

Östberg, Monica; Forsberg Larm, Margaretha*; Johansson, Ann-Christin; Söder, Birgitta. AMEE, i Prag, 2008.