Exempel på genomförda IPE aktiviteter under Verksamhets Integrerat Lärande

Lärare och handledare ska kunna erbjuda studenter en interprofessionell utbildningsmiljö. Syftet med att inventera och publicera interprofessionella lärandeaktiviteter är att inspirera till utveckling av interprofessionell utbildning (IPE) inom verksamhetsförlagd grundutbildning.

 

Ni kan på CKU hemsida beskriva de interprofessionella lärandeaktiviteterna och erfarenheter ni önskar dela med er till andra medlemmar i nätverket utifrån rubrikerna nedan.

 

Skicka gärna dokumentet för publicering på hemsidan CKU/Interprofessionell utbildning. Publicera helst under följande rubriker:

  • Målgrupp
  • Syfte
  • Genomförande
  • Framgångsfaktorer
  • Kontaktperson
  • Abstraktpresentationer och publikationer

Skickas till