Interprofessionell utbildning Interprofessional Education, IPE

Målsättning 2014: Förutsättningar är skapade för att alla studenter ska få erfarenhet av och kompetens att samarbeta över professionsgränser i syfte att öka vårdkvalitet och patientsäkerhet.

CKUs projektgrupp för interprofessionell utbildning (IPE) erbjuder:

  • IPE-seminarium och -workshop
  • IPE Stepping Stones
  • Vägledning och stöd för utveckling av IPE-aktiviteter
  • Interaktivt diskussionsforum för IPE

När ni planerar IPE aktiviteter ta gärna kontakt med CKUs projektledare för vägledning vi finns inom CKUs fyra geografiska områden.

Definition

”Interprofessional Education occurs when members of two or more professions learn with, from and about each other to improve collaboration and the quality of care.” CAIPE 2002*.

 

”Interprofessionell utbildning sker när två eller flera professioner lär med, av och om varandra för att förbättra samarbete och vårdkvalitet”(översättning till svenska, IPE projektgrupp).

Varför är IPE viktigt

Specialiseringen inom hälso- och sjukvården och en åldrande befolkning ställer ökande krav på samverkan mellan olika yrkesgrupper. Med patientens behov av vård som utgångspunkt och genom ett samarbete präglat av likabehandling och mångfald samt kunskaper om yrkesprofessionernas kompetens kan högre patientsäkerhet uppnås, vilket leder till förbättrad och effektivare vård och rehabilitering.