Skada/smitta under VFU/VIL

Har du stuckit dig, utsatts för smittrisk eller skadat dig på annat sätt i VFU (verksamhetsförlagd utbildning)? På studenthälsans hemsida får du veta vad du ska göra.