Konferens med fokus på Kommunal VFU 2013

Dialogkonferens om Samverkan kommuner och högre utbildning

Bild2-cku-konferens-448p-131115

Årets föreläsare samt involverade i projektet, från vänster: Michel Silvestri, Nadine Khammari Heuman, Cathrin Engbo, Annica Dominius, Anders Broberg och Sofia Vikström

Den 15 november 2013 anordnade CKU en Dialogkonferens om Samverkan kommuner och högre utbildning – Med fokus på kommunal VFU.

Presentationerna från dagen hittar du här nedan.

Program

Presentationer

Anders Broberg, verksamhetschef, Stureby vård- och omsorgsboende

Så låter vi forskning och utbildning förbättra vården och omsorgen!

Annica Dominius, Kommunförbundet Stockholms Län – KSL

Presentation av KSL:s uppdrag med VFU

Chatrin Engbo, direktör, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Samlad kunskap kring den äldre människan

Sofia Vikström, programdirektör, Karolinska Institutet, medarbetare i KISAM-projektet

Stureby Akademiska Äldreboende – utbildning av samarbete med vård- och omsorgsverksamheter

Nadine Khammari Heuman, projektledare, CKU

Vad kan CKU erbjuda?

Annica Dominius, KSL, Michel Silvestri och Nadine Khammari Heuman, CKU

Förslag om länsövergripande avtal för VFU i kommunerna