Konferens med fokus på kommunal VFU 2012

Den 24/10 2012 stod CKU värd för en konferens om samverkan mellan kommuner och högre utbildning.

Under denna dag fick man ta del av såväl visionära som realistiska beskrivningar av hur framtidens omsorg ska kunna bli ännu bättre. Deltagarna fick tillfälle att nätverka och diskutera dessa viktiga frågor. Vår ambition med konferensen var att deltagarna fick med sig nya kontakter, idéer och inspiration så att omsorgsverksamhet/utbildningsprogram de jobbar på ska utvecklas på ett positivt sätt. Föreläsningarna, workshopsdiskussionerna och bilder från konferensen finner du i nedanstående länkar.

 

 

Program

Föreläsningar

Eva Frunk-Lind, Äldreomsorgschef, Stockholms Stad

Exempel på samverkan mellan kommun och akademi – Stockholms Stad och Karolinska Institutet

Annica Dominius, handläggare, Kommunförbundet Stockholms Län (KSL)

Vad gör KSL för kompetensförsörjning och VFU inom äldreomsorgen?

Anna Elgh, affärsområdeschef Äldreomsorg Egen regi o Hemtjänst, Carema Care

Carema Care – Företagets syn på VFU som kvalitetsdrivande faktor.

Lena Borell, professor i arbetsterapi, Karolinska Institutet

Stureby-projektet KISAM – ”Det akademiska sjukhemmet”

Michel Silvestri och Nadine Khammari Heuman, CKU

Vad gör CKU för att stärka VFU i kommunerna?

Workshops

Under konferens delades deltagarna i två grupper. Här nedan följer en sammanfattning av vad workshopsdiskussionerna.

Workshopsdiskussion grupp 1 (sal 101)

Workshopsdiskussion grupp 2 (sal 102)

Bilder från konferensen