Samverkan med kommunal VFU

Behovet av utökad samverkan mellan akademi och kommun är stort. Därför har CKU startat projektet ”Samverkan med kommunal VFU” sedan september 2011.

Syfte

  • Våra lärosäten är i behov av flera VFU-placeringar inom kommunal vår och omsorg oavsett driftform.
  • Kommunerna i sin tur upplever svårigheter att rekrytera kvalificerad arbetskraft och har behov av kompetensutveckling för befintlig personal.
  • Följaktigen finns ett starkt behov av ökad samverkan.

Mål

  • Kontakt och dialog mellan kommun och lärosäten etableras.
  • Samverkan ska etableras och fördjupas till fördel för båda parter.
  • Satsningar på kompetensutveckling av kommunalt anställda påbörjas.
  • Kommunal VFU blir en naturlig del av samtliga berörda utbildningsprogram.