eTjänstekort

För att studenter ska få tillgång till verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Stockholms Läns Landsting (SLL) så krävs det att de har eTjänstekort.

En student som saknar eTjänstekort vid inledningen av en placering kan få sin VFU kraftigt fördröjd. Följaktligen är det av största vikt att studenternas eTjänstekort beställs – och hämtas ut – i god tid före påbörjad VFU.

Lathund för eTjänstekort utfärdas av SLL enligt bestämda rutiner 

Information om ditt eTjänstekort och blankett för beställning 

Beslut och rutin för IT-säkerhet och eTjänstekort för studerande inom SLL