Definition av VIL

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv.

VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, omsorg eller annan relevant verksamhet.

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största aktörer inom utbildningsområdet och erbjuder årligen cirka 85 000 student- och elevveckor för verksamhetsintegrerat lärande, VIL. Det handlar om att aktivt medverka i och säkerställa framtida kompetensförsörjning. All landstingsfinansierad hälso- och sjukvård i länet bidrar med utbildningsplatser.