Studentenhet med peer learning

Studentenhet med peer learning är ytterligare ett verktyg i Centrum för Klinisk Utbildnings (CKU) verktygslåda som är tänkt att underlätta för såväl vårdenheter, studenter som handledare och lärare.

Verktyget visar steg för steg hur man kan gå tillväga vid start samt drift av Studentenhet med peer learning.
Beskrivningen utgår från Studerandeprocessen och visar hur handledarmodellen används. Verktyget består av två olika moduler; dels en för uppstart av enheter som önskar börja använda sig av handledarmodellen, och dels en om drift av enheter som redan startats.

Uppstartsmodulen visar hur en enhet som önskar starta med handledarmodellen kan gå till verket. Modulen visar hur man steg för steg planerar för att förankra, få beslut och mandat, skapar struktur och startar upp studentenhet med peer learning, exempelvis vid start av en studentsal.

Driftsmodulen beskriver stegvis studentens väg genom processen  inför, vid start, under och efter samt de olika aktörernas roller och ansvar.

Bägge modulerna har även ett fylligt innehåll av länkar och fördjupningar för ytterligare vägledning.

CKU vill tacka alla som bidragit till verktyget och vi uppmanar nu till testning av det. Vi ser fram mot att få synpunkter för att göra ”Handledarmodell: Studentenhet med peer learning” ännu bättre.

CKU-ledningen genom projektgrupp:
Lena Sahlqvist, Katarina Brochard och Camilla Tomaszewski

Vid frågor kontakta projektledare Lena Sahlqvist