CKU Studerandeprocessen

CKUstuderandeprocessen

CKU Studerandeprocessen hjälper dig att ta reda på vad som behövs inför, vid start, under och efter den verksamhetsförlagda utbildningen / det verksamhetsintegrerade lärandet (VFU/VIL).

Här finns också information om vem ansvarar för vad under VFU/VIL samt dokument och länkar för ytterligare vägledning.

CKU Studerandeprocessen utgör ytterligare ett verktyg i CKU:s verktygslåda som är tänkt att underlätta för såväl studenter som lärare och handledare. Det har utarbetats i samverkan mellan CKU, lärosäten samt SLL och kommer vara ett ”levande dokument” som  behöver uppdateras och kompletteras med hjälp av alla som deltar i VFU/VIL. Kontakta oss gärna om ni har förslag på hur Studerandeprocessen kan göras ännu bättre!
CKU vill tacka alla som bidragit till verktyget.

CKU Studerandeprocessen