CKU JoBSH

CKU_JoBSH_1-webb

JoBSH_bild_1_448p_20131113

JoBSH står för Journalhantering, Bemötande, Sekretess och Hygien. Utöver det så ingår även information om KliPP, EK och eTjänstekort samt ansvarsfullt användande av sociala medier.

Det är en obligatorisk e-utbildning riktad till studenter innan de ska ut i klinisk utbildning.

JoBSH_bild2b_448p_20131113
CKU JoBSH har utvecklats utifrån ett konstaterat behov av en grundläggande, standardiserad utbildning/information för samtliga berörda program och studenter.

Efter avklarad utbildning – inkl ”signerad” sekretesserinran – blir studenten med automatik behörig att få eTjänstekort. Detta kort krävs för att studenten ska få röra sig i vårdens miljöer. Webbutbildningen CKU JoBSH  infördes under HT14 för samtliga berörda utbildningsprogram. Under 2019 pågår ett arbete med att uppdatera kursens innehåll.

Information om inloggning till CKU JoBSH: Lärtorget

Information om JoBSH:

Se även gärna FAQ JoBSH