CKU JoBSH

CKU_JoBSH_1-webb

Senaste nytt om CKU JoBSH!

JoBSH_bild_1_448p_20131113

JoBSH står för Journalhantering, Bemötande, Sekretess och Hygien. Det är en obligatorisk webbutbildning riktad till studenter innan de ska ut i klinisk utbildning.
Utöver det så ingår även information om KliPP, EK och eTjänstekort samt ansvarsfullt användande av sociala medier.

JoBSH_bild2b_448p_20131113
CKU JoBSH har utvecklats utifrån ett konstaterat behov av en grundläggande, standardiserad utbildning/information för samtliga berörda program och studenter.

Efter avklarad utbildning – inkl ”signerad” sekretesserinran – blir studenten med automatik behörig att få eTjänstekort. Detta kort krävs för att studenten ska få röra sig i vårdens miljöer. Webbutbildningen CKU JoBSH har med framgång testats och utvärderats under våren 2014 och infördes under HT14 för samtliga berörda utbildningsprogram.

Senaste nytt om införande av CKU JoBSH

Under VT15 har Röda Korsets Högskola samt Ersta Sköndal Högskola pilottestat verktygetErfarenheterna visar att när instruktionerna följs såsom att t.ex. använda rätt webbläsare fungerar JoBSH utmärkt.

Information om inloggning till CKU JoBSH:

Information om JoBSH:

Se även gärna FAQ JoBSH

Informationen uppdateras löpande!

Kontaktperson
Ewa Ehrenborg, CKU-föreståndare
E-post: ewa.ehrenborg@ki.se