CKU JoBSH Demo-version

Vill du testa CKU JoBSH?

Som du kanske vet så står JoBSH för Journalhantering, Bemötande, Sekretess och Hygien.
Denna webbutbildning är tänkt att vara obligatorisk för samtliga studenter innan de ska ut i verksamhetsförlagd utbildning (VFU), och godkänd JoBSH-utbildning ska ligga till grund för utfärdande av eTjänstekort som krävs för VFU.

Via länk nedan hittar du till en demoversion av CKU JoBSH. Där kan du klicka dig igenom avsnitt om journalhantering, sekretess och tystnadsplikt.