CKU 3VIL

Utvärderingsmodell av VFU/VIL  (CKU 3VIL)

Utvärderingsmodellen är ett verktyg framtaget av CKU för att stödja utvecklingen av kvaliteten i lärandemiljön för studenters verksamhetsintegrerade lärande (VIL). Den utgår från tre perspektiv: studenternas, medarbetarnas och verksamhetsledningens uppfattning om kvaliteten i VIL (därav namnet 3VIL). Data insamlas elektroniskt via enkäter och sammanställs av IC Quality AB som handhar landstingets medarbetarundersökning. Frågorna bygger på identifierade kvalitetsindikatorer.

Denna utvärderingsmodell är nu driftsatt från och med 2014 och omfattar Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, SLSO (primärvård, psykiatri och geriatrik) och Capio Geriatrik Dalen.

Övergripande resultat från 2016 redovisas här: CKU3VIL 2016

Frågorna till chefer och medarbetare går ut via landstingets medarbetarenkät. Enkäten till studenterna går ut via mejl en gång per termin.